Reglement 2015

Dit is het eerste deel van het reglement, dat hoofdzakelijk gaat over de Harland Award voor Verhalen. Later volgt het reglement voor de Harland Awards voor Boeken. Onderaan het document treft u een toelichting op een aantal artikelen.

Het Reglement Harland Award voor Verhalen 2015 kun je hier in pdf downloaden.

DOELSTELLING EN ORGANISATIE

1. De Harland Awards is een gejureerde wedstrijd voor de verbeeldingsgenres, onder auspiciën van de Stichting ter bevordering van het fantastische genre. De Harland Awards bestaat uit drie onderdelen:
A. De Harland Award voor Verhalen, voor fantastische verhalen tot 10.000 woorden, waarbij de ingezonden verhalen anoniem beoordeeld worden door een deskundige jury;
B. De Harland Award voor Nederlandstalige Boeken, voor Nederlandstalige fantastische romans, waarbij de ingezonden boeken beoordeeld worden door een deskundige jury;
C. De Harland Award voor Vertaalde Boeken, voor vertaalde fantastische romans, waarbij de ingezonden boeken beoordeeld worden door een deskundige jury.

2. De Harland Award voor Verhalen heeft als doelen:
• De bevordering van het fantastische genre in het Nederlands taalgebied;
• Schrijvers uitdagen om een goed leesbaar en boeiend verhaal te schrijven;
• Schrijvers helpen zich te ontwikkelen door iedere inzending te beoordelen en te voorzien van commentaar;
• De beste verhalen beschikbaar te maken voor een groter publiek.

3. De prijzen zijn in elk geval:
A. 2.500 euro en een trofee voor de winnaar van de Harland Award voor de beste Nederlandstalige fantastische roman;
B. 1.000 euro en een trofee voor de winnaar van de Harland Award voor het beste fantastische verhaal;
C. Een trofee voor de winnaar van de Harland Award voor de beste Vertaalde fantastische roman.

4. Juryleden en organisator(en) zijn uitgesloten van deelname.

De rest van dit reglement heeft betrekking op de Harland Award voor Verhalen. Het reglement voor de Harland Awards voor Nederlandstalige en Vertaalde Boeken volgt later.

INZENDINGEN HARLAND AWARD VOOR BESTE FANTASTISCHE VERHAAL

5. Per auteur kan men deelnemen met maximaal twee verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

6. Deelnemende verhalen behoren tot de fantastiek: fantasy, sciencefiction, horror en magisch realisme in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.

7. Elk ingezonden verhaal is op de eerste bladzijde voorzien van de titel en een pseudoniem dat de ware identiteit van de auteur(s) effectief verhult. Deelnemers die twee verhalen insturen gebruiken twee verschillende pseudoniemen. Indien een deelnemer aan recente edities van de Paul Harland Prijs heeft meegedaan dienen de pseudoniemen allemaal anders te zijn.

8. Deelnemende verhalen dienen anoniem beoordeeld te kunnen worden door de jury. De deelnemer dient er voor te zorgen dat op geen enkele wijze titel, pseudoniem, de inhoud van het verhaal of andere gegevens bekend zijn of worden gemaakt waardoor de beoordeling van zijn verhaal niet meer anoniem kan gebeuren (dat geldt uitdrukkelijk ook in de ‘eigenschappen’ e.d. van het document). Dit op straffe van diskwalificatie. Hierover beslist de organisatie.

9. De verhalen zijn in de Nederlandse taal geschreven, en tellen maximaal 10.000 woorden. De titel telt mee in dit woordaantal, het pseudoniem niet.

10. Elk verhaal heeft een paginanummering, is ingesteld op A4-formaat en regelafstand 1,5. Elk verhaal is gesteld in een standaard, goed leesbaar lettertype. De deelnemer levert de verhalen in digitale vorm aan, uitsluitend in Word (.doc/ .docx) of Rich Text Format (.rtf).

INZENDEN EN DEADLINE

11. Inzenden voor de Harland Award voor Verhalen kan vanaf 1 augustus 2015.

12. De deadline voor de Harland Award voor Verhalen is op 1 september 2015 om middernacht (aan het einde van de dag).

WEDSTRIJDVERLOOP HARLAND AWARD VOOR BESTE FANTASTISCHE VERHAAL

13. Schrijvers sturen hun verhaal per e-mail naar de organisatie. Per e-mail slechts één verhaal. Dus als er twee verhalen ingezonden worden, twee e-mails met bijlage. Het e-mail adres is: verhalen@harlandawards.eu

14. De inzending bestaat uit:
• E-mail: de e-mail bevat de volgende informatie:
o Onderwerp: inzending Harland Award voor Verhalen 2015;
o naam en adres van de auteur(s) van het bijgevoegde verhaal;
o de titel van het bijgevoegde verhaal;
o het gebruikte pseudoniem voor het bijgevoegde verhaal;

• Verhaal: Voeg het verhaal zelf als bijlage aan de email toe. Dit verhaal moet volledig geanonimiseerd zijn (dus ook in ‘eigenschappen’ e.d.). Het verhaal is enkel voorzien van een titel en een uniek pseudoniem.

15. De deelnamekosten bedragen per verhaal € 10,00.
Deelnamekosten moeten overgemaakt worden onder vermelding van de titel van het verhaal/ de verhalen en het gebruikte pseudoniem/ de gebruikte pseudoniemen. Het rekeningnummer waar naartoe overgemaakt dient te worden is:
NL28 INGB 0006 5260 64 t.a.v. Stichting ter bevordering van het fantastische genre. Voor overmaking van buiten Nederland is het BIC nummer nodig. Voor deze rekening is dat: INGBNL2A.

16. Deelnemende verhalen moeten uiterlijk 1 september 2015 (voor middernacht, einde van de dag, digitaal tijdsstempel) in het bezit zijn van de organisatie. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

17. De deelnamekosten moeten uiterlijk 1 september 2015 overgemaakt zijn. De organisatie houdt rekening met een uiterste afhandelingstermijn van de bank van vijf dagen daarna.

18. De verhalen worden anoniem gejureerd. De koppeling deelnemer/ verhaal is tot na het uitrekenen van de rangorde niet bekend bij de juryleden.

19. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens een prijsuitreikingsceremonie tijdens het jaarlijkse Gala van het Fantastische Boek, en gepubliceerd op de officiële website van de Harland Awards.

JURYRAPPORTEN

20. De organisatie stelt een digitaal juryrapport samen, een verslag met commentaar op de individuele verhaalinzendingen. Iedere deelnemer en medewerker krijgt een juryrapport met daarin de jurybeoordelingen van alle deelnemende verhalen. Alle ingezonden en niet gediskwalificeerde verhalen krijgen daarin feedback.

21. Het auteursrecht op de inhoud van het juryrapport behoort toe aan de afzonderlijke auteurs (juryleden en organisator). Het auteursrecht van de inzendingen blijft bij de afzonderlijke auteurs.

SLOTBEPALING

22. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie. Deelname aan de wedstrijd betekent acceptatie van deze reglementen.

TOELICHTING

Artikel 1. Er is voor gekozen om het reglement op te splitsen in het onderdeel Verhalen en het onderdeel Boeken, om de schrijvers die een verhaal in willen zenden zo snel mogelijk duidelijkheid over de regels te geven. De deadline voor boeken ligt later in het jaar en daarom kan het reglement daarvoor wat later gepubliceerd worden.

Artikel 3. Dit zijn de gegarandeerde prijzen. Extra prijzen kunnen later toegevoegd worden. Deze prijzen zijn altijd bedoeld om de deelnemers verder te helpen, zij het monetair, zij het in ondersteuning op wat voor manier dan ook.

Artikel 6. Er is geen voor eenieder eensluidende definitie van de genres fantasy, sciencefiction, horror en magisch realisme te geven, vandaar dat het onder het kopje ‘fantastiek’ in brede zin is gevangen.

Artikel 10. De regels voor de opmaak zijn bedoeld om afdrukken, indien door juryleden gewenst, zo gemakkelijk mogelijk te maken. De regels zijn vereenvoudigd ten opzichte van vorige jaren. Het gaat erom dat de verhalen goed en makkelijk leesbaar zijn.

Artikel 13, 14. Om elk verhaal op de eigen merites te kunnen beoordelen en om de administratie zo helder mogelijk te houden, dient elk verhaal onder een uniek pseudoniem te worden ingezonden.

Artikel 15. De binnenkomende deelnamegelden worden ingezet om (een deel van) de prijzen van de Harland Awards te financieren.
De deelnamekosten voor ingezonden verhalen zijn bewust laag gehouden om het auteurs makkelijk te maken mee te doen.
Het deelnamegeld wordt overgemaakt naar de rekening van de Stichting ter bevordering van het fantastische genre, de koepelorganisatie voor de Harland Awards en andere initiatieven om de fantastische genres te promoten.
Het BIC nummer is nodig voor een buitenlandse overboeking naar deze Nederlandse rekening. Navraag bij banken leverde op dat een overboeking (in elk geval vanuit België) geen meerkosten zou mogen opleveren (behalve die van binnenlands geldverkeer, die dus ook bij normale overboekingen gelden).

Artikel 17. Omdat bankoverschrijvingen mogelijk te laat zouden kunnen binnenkomen bij de organisatie, zeker als het een overboeking vanuit het buitenland is, is er een veiligheidsmarge ingebouwd. Dit neemt niet weg dat het deelnamegeld alsnog op tijd binnen moet zijn, dus maak het geld tijdig over.

Artikel 19. Voor de Harland Award voor fantastische verhalen wordt geen shortlist of overzicht van hoog geëindigde verhalen bekend gemaakt, voorafgaand aan de uitreiking. Dit om de spanning voor eenieder hoog te houden tot en met de uitreiking en deelnemers te stimuleren naar de uitreiking te komen.

Artikel 20. Alle verhalen krijgen feedback. Het hangt van de plaatsing af hoe uitgebreid dat zal zijn. Lager geplaatste verhalen krijgen een beknopt commentaar met een aantal aanwijzingen ter verbetering.

48 reacties op Reglement 2015

 1. Pingback: Doe mee aan de Harland Award schrijfwedstrijd | Harland Awards

 2. Pingback: Fantastisch Genre - Schrijf een fantastisch verhaal: Harland Awards

 3. Hallo,

  Ik heb een vraag met betrekking op het reglement. Is er een leeftijdsgrens om mee te doen? Of is het voor mij als 15 jarige (16 als de uitreiking plaats vind) ook mogelijk om mee te doen?

  Vriendelijke groet,
  Bas van Nieuwland

  • Beste Bas,

   Er is geen leeftijdsgrens bij de Harland Awards, dus doe vooral mee. Het is een hele ervaring.

   Groeten,
   Martijn Lindeboom
   organisator

  • Mieke schreef:

   Hoi Bas
   Ik zou zeggen: gewoon doen! Mijn dochter deed al twee jaar op rij mee, en die is nu pas zestien geworden. Je zult niet de enige jongeling zijn. :)
   En om het met Martijns woorden te zeggen: ‘het is een hele ervaring’.
   Het wachten op de uitslag duurt natuurlijk lang, maar je bent zeker niet de enige die die tijd nagelbijtend zou doorkomen. Tijdens de uitreiking moet je ieders vingers maar eens goed bestuderen. ^^ Je haalt er de deelnemers onmiddellijk uit.
   En wie weet… win je wel. 😀
   Succes!
   Mieke

 4. Pingback: Nog twee maanden tot de deadline! | Harland Awards

 5. DW schreef:

  Beste Martijn (of vervangend organisator),

  Wanneer wordt de jury en de organisatie bekend gemaakt?

  Alvast bedankt.

 6. Rick Vermunt schreef:

  Gegroet. Voor het inzenden van de roman geldt daarbij dat het al is uitgegeven, nog moet worden uitgegeven, of in eigen beheer? Of moet het afgerond zijn, maar niet uitgegeven. Ten slotte: in welke vorm moet het komen, PDF, e-book, papier?

  • Het reglement voor de Harland Awards voor Boeken volgt later, daarin worden die vragen beantwoord. Tipje van de sluier: het gaat in elk geval om boeken die verschenen zijn in 2015, dus geen manuscripten of bookproposals.

   Later meer.

 7. Irma de Gier schreef:

  Wanneer is de uitslag van de wedstrijd van de verhalen van maximaal 10.000 woorden?

 8. Edward schreef:

  Mag je een verhaal inzenden dat al ergens is gepubliceerd? Ik zie hierover niets in het reglement.

  • Aangezien alle verhalen anoniem gejureerd moeten kunnen worden en de juryleden gepubliceerde verhalen kunnen kennen, is het niet toegestaan om al gepubliceerde verhalen in te sturen (zie artikel 8 en 14). Een perfecte gelegenheid dus om een helemaal fris en nieuw verhaal te schrijven en in te sturen!

 9. Orfeline la Bretonnière schreef:

  Mijn man Arthur vraagt of een goed fantasyverhaal ook humoristisch of ronduit absurd kan zijn? Carel Willink en René Magritte waren magisch-realistisch schilders, zou dat in de literatuur ook kunnen, en voor de Harland Award?

 10. Pingback: Nog een maand tot de deadline: stuur in! | Harland Awards

 11. Maartje schreef:

  Ik wil voor de eerste keer aan deze wedstrijd meedoen, maar heb geen ervaring met het anoniem maken van een document. Na even zoeken op internet ben ik erachter gekomen dat ik de eigenschappen kan controleren en dan “alles verwijderen” kan kiezen. Dat heb ik nu gedaan. Maar dan worden ook kop- / voetteksten verwijderd, waarin ik paginanummers wil zetten (en zo te zien is dat zelfs iets wat moet). Dus die heb ik maar weer toegevoegd. Heb ik het zo goed gedaan of moet ik nog iets anders controleren?

  • Goede vraag Maartje.

   De geëigende methode in Word is om je document op te slaan, te sluiten en op te zoeken in ‘document openen’. Daar klik je erop met de rechter muisknop en selecteer je ‘eigenschappen’. In het tabblad ‘Details’ staat onderaan de optie ‘Eigenschappen en persoonlijke gegevens verwijderen’. Als je die gebruikt, moeten die gegevens verdwijnen, maar zouden je kop en voetteksten in stand moeten blijven.
   Let er op dat je daarna niet nog iets wijzigt en opnieuw opslaat, want dan staat je naam er weer in bij ‘Auteur’ en ‘Laatst opgeslagen door’.

   Graag hoor ik of het zo lukt. Zo ja, dan voeg ik het toe aan de reglementspagina, zodat iedereen het makkelijk kan doen. Scheelt onze administrator veel werk in het terugsturen en vragen te anonimiseren 😉

   • Fleur schreef:

    Hoi Martijn,
    deze methode werkt niet op mijn mac. Ik kom pas laat achter dit probleem (zie reactie onderaan de lijst) en wilde proberen of dit lukte, maar ik heb geen mogelijkheid m.b.v. de rechter muistoets de eigenschappen te bekijken, dat lukt alleen als ik het heb geopend in word en daar is geen optie details en ik vind ook geen functie ‘eigenschappen en persoonlijke gegevens verwijderen’, mijn naam blijft staan bij ‘auteur’ en ‘laats gewijzigd door’. Wat kan ik daar aan doen?

    groetjes

 12. Maartje schreef:

  Ja, dit is gelukt. Bedankt!

  Ik hoef dan de stap die ik zelf had uitgevoerd (document controleren) niet meer uit te voeren, toch?

 13. Anja schreef:

  Hoi Martijn,

  Mag je ook verhalen insturen die al aan andere wedstrijden hebben meegedaan, maar nog niet zijn gepubliceerd?
  Alvast bedankt.

  Groetjes,

  Anja

  • Dag Anja,

   Het gaat in het reglement vooral om anonimiteit: de jury mag op geen enkele manier jouw verhaal aan jou als auteur kunnen linken, om absolute onpartijdigheid te garanderen. Als dat zo is, dan kun je het verhaal insturen. Als je verhaal tot jou te herleiden is, dan zou ik het niet doen, want dan kun je gediskwalificeerd worden, als een jurylid je herkent.

   Martijn

 14. Vincent Sterring Schouten van Almkerk schreef:

  LS.
  Wat gebeurt er na inzending met de rechten van je verhaal/ roman? Blijven deze bij de auteur of draag je die bij inzending over?
  Mvg
  Vincent

  • Saskia schreef:

   Je houdt zelf de rechten, Vincent. Alleen als je voor of tijdens de wedstrijd wat met het verhaal doet op een wijze zodat je niet meer anoniem bent, wordt je gediskwalificeerd (maar dat heeft natuurlijk niets met de rechten van je werk te maken). Let wel goed op dat het om een wedstrijd voor korte verhalen gaat. Max 10.000 woorden. (Dus verre van een roman.)

   Groetjes, Saskia

 15. Pingback: Tomas Ross juryvoorzitter Harland Awards | Harland Awards

 16. Dries Gilliaert schreef:

  Beste

  Kan je ook gemakkelijk deelnemen als Belg, Vlaming?
  En ik was reeds begonnen aan mijn verhaal in boekformaat, namelijk A5, maar blijkbaar dient het in A4 te zijn. Ik heb nu de volledige tekst gekopieerd en geplakt in een A 4 bestand. Kan dat problemen veroorzaken?

  En hoe lang duurt het ongeveer tegen dat je van een antwoord wordt voorzien, of iets meer weet?

  Excuseer voor mijn vele vragen.

  Ik heb immers nog nooit aan zo’n wedstrijd meegedaan. Maar ik heb wel al twee boeken mogen uitgeven via Boekscout. Mijn ingestuurde verhaal zou echter een nieuw verhaal zijn.

  Alvast bedankt!

  Vriendelijke groeten

  • Saskia schreef:

   Hi, Dries,

   Het insturen gaat gewoon per mail, dus daar zit geen verschil tussen een Nederlander of een Vlaming. Hooguit duurt de betaling wat langer, maar daar houden ze gezien het reglement (overmaken op uiterlijk 1 september, moet binnen 5 dagen op de rekening staan) ook al rekening mee.

   Met het overzetten van A5 naar A4 (waarom schrijf je eigenlijk in godsnaam op A5, werkt dat niet rete-irritant?) moet je met name opletten dat je lay-out prima blijft. Let voor inzending goed op de eisen (zoals 1,5 regelafstand, etc) en erop dat je het bestand echt afdoende anonimiseert (anders volgt diskwalificatie). Het verhaal dient dan ook niet in dezelfde wereld te spelen of met dezelfde personages te zijn als je gepubliceerde werk. En wat je ook doet. Laat nergens je naam in het document staan, op geen enkele wijze, en meld nergens – waar eventueel de jury het kan zien – wat je titel is.

   De uitslag wordt in april verwacht. Je hoort tussentijds niet of je een ronde door bent of niet.

   (Overigens ben ik ook maar een deelnemer, hoor. Ik heb alleen al drie keer meegedaan aan deze wedstrijd, vandaar.)

   Groetjes,

   Sas

  • Beste Dries,

   Zoals Saskia ook al aangeeft: als je in het Nederlands schrijft, kun je meedoen. Gewoon het reglement goed lezen en daar aan voldoen.

   De uitslag is tijdens het Gala van het fantastische boek in april 2016.

   Veel succes met schrijven.

   Martijn Lindeboom
   Organisator

   • Dries Gilliaert schreef:

    Beste Saskia en Martijn

    Hartelijk dank voor jullie spoedig antwoord :)
    Ik schrijf inderdaad in het Nederlands. En in A5 schrijven/typen is echt hetzelfde als in A4, hoor. Helemaal niet irritant. Maar ik ben in A5 beginnen werken aan mijn 2de boek, dat reeds verschenen is. Omdat je zo direct het boekformaat hebt dan. En intussen merk ik dat de lay out redelijk in orde is. Ik merkte eerst een probleem op, vandaar.

    Nu, nog een vraag. Blijkbaar mag je de titel ook niet vrijgeven. Maar toch moet je hem in jouw manuscript vooraan plaatsen. Dat staat ergens in het reglement. Dat begrijp ik niet zo goed.

    Dankjewel, Martijn. Het is toch o zo heerlijk, schrijven.

    Is het de moeite waard om deel te nemen, mensen? En ik heb hier al gemerkt dat er ook jongeren deelnemen van 15 of 16 jaar. Heerlijk is dat! :)

    Veel succes iedereen!!

    *Groeten*

    • De titel moet in het manuscript staan natuurlijk en ook in de mail aan de organisatie, maar verder mag niemand de titel van je inzending weten en zeker de jury niet. Dat garandeert een anonieme en dus neutrale beoordeling.

     Martijn

 17. Lilian schreef:

  LS

  Over de anonimiteit; stel dat je aan een andere schrijfwedstrijd mee wilt doen met een verhaal die reeds ingezonden is voor de PH Award, en dit verhaal eindigt in de andere wedstrijd hoog of in elk geval hoog genoeg om iets te winnen, en de uitslag wordt ook veel eerder bekend gemaakt dan de PH uitslagen, geldt dit dan als een reden voor diskwalificatie?

 18. Laura schreef:

  Korte vraag maar; is er een blank titelblad nodig met titel en pseudoniem, of liever die dingen gewoon op de eerste pagina van het verhaal vermelden?

 19. Pingback: Al meer dan honderd inzendingen | Harland Awards

 20. Hanneke Kroeze schreef:

  Hallo schrijvers en organisatoren,
  Het is voor mij niet mogelijk om de deadline te halen.
  Wordt er volgend jaar een soortgelijke wedstrijd georganiseerd? Dan bewaar ik het verhaal waaraan ik nu werk (en misschien schrijf ik zelfs nog een tweede) voor HA 2016.Het wordt fantastisch, meer kan ik er op dit moment niet over zeggen!

  Vriendelijke groeten

 21. ik wil iets weten schreef:

  Hallo organisatoren,
  Hoe kan ik zien of de functie van Eigenschappen en persoonlijke gegevens verwijderen ook gelukt is? Ik heb de stappen hieronder gevolgd. Maar als ik hem nu opstuur en je kan nog iets vinden, dan wordt ik gediskwalificeerd toch? Ik wil het graag in een keer goed doen. Groetjes Ikke

  De geëigende methode in Word is om je document op te slaan, te sluiten en op te zoeken in ‘document openen’. Daar klik je erop met de rechter muisknop en selecteer je ‘eigenschappen’. In het tabblad ‘Details’ staat onderaan de optie ‘Eigenschappen en persoonlijke gegevens verwijderen’.

  • CJD schreef:

   Dit is in principe genoeg. Als controle zou je eigenschappen/tabblad Details opnieuw kunnen openen en zien dat je persoonlijke gegevens zijn verwijderd.
   Als je het toch niet vertrouwd kun je het document altijd nog naar jezelf mailen, vervolgens openen op een andere pc en kijken of je eigenschappen inderdaad zijn verwijderd.

   Maar wees gerust, de methode zoals beschreven in het reglement is ruimschoots afdoende 😉

  • Als je de aanwijzingen volgt, moet het goed komen.

 22. Fleur schreef:

  Beste Organisatoren,
  Dit is het eerste jaar dat ik mee doe aan de Harland Awards en ik heb gisteren mijn verhaal verstuurd en eveneens het geld overgemaakt. Omdat ik nog geen bevestigingsmail van mijn inzending heb ontvangen, ben ik alle reacties gelezen om te kijken hoe lang dat kon duren. Daarin zag ik dat er bepaalde handelingen zijn voor het anonimiseren van een document. Die heb ik niet gevolgd, want ik las ze pas na mijn inzending. Mijn document is ogenschijnlijk geanonimiseerd zoals in de reglementen beschreven staat (alleen titel en uniek pseudoniem, regelafstand 1,5 en standaard lettertype) maar bij eigenschappen zie ik nu dat mijn computer er automatisch mijn gebruikersnaam bij auteur neerzet. Ik was mij er voorheen niet bewust van dat mijn computer dit deed (uitgeprint is het volledig anoniem) en ik wist niet dat dit soort eigenschappen bestonden. Is dit een probleem voor mijn deelname? Moet/kan ik hem opnieuw insturen? en wanneer zou ik mijn bevestigingsmail moeten ontvangen?

  Alvast bedankt

 23. Jorrit de Klerk schreef:

  Let er op dat als je de eigenschappen hebt verwijderd je tekstverwerker deze weer toevoegt als je het document daarna weer opent en opslaat! Dus pas op met die laatste wijziging net voordat je instuurt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>